söndag 24 juli 2022

Kommer regeringen – den nuvarande och nästa – att ge några löften om statlig kompensation?

Lissabon, Praça do Comércio vid floden Tejo, 1983. Foto: TN
 

Det mulnar i många avseenden. De senaste intervjuerna med verkliga kännare av el-industrin gör mig beklämd. Kanske måste vi snabbt lämna huset och flytta till en tillfällig lägenhet där man bara betalar för hushållsel. 

Jag läser i många seriösa artiklar den gångna veckan om vad som väntar, till exempel detta ur Sydsvenskan/HD:

Elpriset i Sverige kan i sådana lägen tillfälligt rusa upp till extrema nivåer på 10-15 kronor per kWh. Om vår egen elproduktion ändå inte räcker till blir läget än mer dramatiskt. I så fall måste delar av det svenska elnätet göras strömlöst. Delar av Skåne kopplas i så fall bort från elnätet under de så kallade topplasttimmarna.

Svenska kraftnät beskriver den kommande vintern kärnfullt:

"Det kan inte uteslutas att det kan bli kännbara effekter, framför allt vad gäller prisnivåer. Ökad risk finns för en situation där bortkoppling aktualiseras, jämfört med en normal vinter", heter det i en rapport om kraftbalansen på den svenska elmarknaden.

– Vi har aldrig tidigare kopplat bort förbrukning i Sverige till följd av för låg elproduktion. Det kan komma att ske för första gången nu i höst, säger Niclas Damsgaard, chefsstrateg på Svenska kraftnät.

Det är oerhört skrämmande ord. I en annan artikel talades det om att vi skulle räkna med elpriser som blir dubbelt så höga som den gångna vintern, med en kulmen i januari 2023.

Kommer regeringen – den nuvarande och nästa – att ge några löften om statlig kompensation? Kanske före valet, eftersom det säkert skulle vara en röstmagnet. Men på lång sikt ser det mörkt ut.

Putin-maffian och det ryska samhället tycks inte det minsta inställda på att avsluta mördandet och förstörelsen i Ukraina. Därmed är sanktionerna självklart kvar och i förlängningen några av de mekanismer som gör de krasst ekonomiska villkoren så mycket svårare.1 kommentar:

Stefan Lundin sa...

Världen har slagit knut på sig själv. Det blir till att köra oljekraftverken i vinter. Västvärldens maniska fixering vid koldioxidutsläpp innebär att ännu mera av gasen släpps ut nu när brunkolsverken i Tyskland åter måste öppnas. Baksmällan av att göra sig beroende av rysk naturgas blir hård. Tyvärr finns det partier i Sverige som vill göra oss till ett fattigare land med färre jobb och fler att försörja.