fredag 29 juli 2022

Kerstin Söderholm: Vara mänska. I urval (utgiven av Pieter Claes och Elisa Veit (Svenska litteratursällskapet i Finland och Appell förlag, Stockholm)I den vackra lilla volymen med dikter och fragment ur dagböcker inleder Anna Möller-Sibelius med bland annat följande ord:

 

”Söderholm hörde till en finländsk generation som hann uppleva inte bara en allmän sekularisering, normupplösning och estetisk omvälvning utan även två världskrig och ett inbördeskrig.”

 

Kerstin Söderholm levde åren 1897 till 1943. Hon är modernist på samma sätt som Edith Södergran, Elmer Diktonius och Gunnar Björling var det, men något rykte som för alltid etsades in i skandinaviskt litteraturmedvetande fick hon inte. 

 

Hon levde tillsammans med sin pappa och plågades sedan unga år av sjukdom, bland annat en lungsäcksinflammation. Hon upprätthöll ändå studier och gick på föreläsningar i litteratur- och konsthistoria vid Helsingfors universitet.

 

Anna Möller-Sibelius: 


”Söderholm skriver in död, ångest, hjärtsmärtor, sömnlöshet, trötthet, mardrömmar i sina texter – liksom elden, gnistan, glöden, ljuset, solskenet och lågorna.”

 

Detta märks omedelbart i dikterna. Sällan är de mänskligt/ fysiskt konkreta, snarare bygger de tanken på människor, också på kärleken, genom de eldfängda metaforerna. I det avseendet är hennes poesi både typisk för modernismen och för sin tidsmässiga kulturkrets. 

 

Jag brinner som en outsläcklig låga.

Jag brinner själv ner

och brinner av mig själv.

 

(Ur Eldvandring, 1926)

 

Andra sådana formuleringar finner man i dagböckerna, endast fragmentariskt och kort representerade i denna volym:

 

De starka mänskorna, de brinnande mänskorna! Min själ längtar att snudda vid dem som vid stärkande glöd.

 

(1920)

 

eller som här:

 

Kan jag älska ett brinnande hölje

en gestalt som förgår?

 

(1933)

 

Bokens kanske starkaste text är skriven 1941 och heter På sidan om ”Hangö-fronten”:

 

Alltjämt samma stillhet, avbruten endast av de dova skotten. Det var som att röra sig i en underlig dröm.

 

Söderholms diktsamlingar, hennes enda novellsamling och dagböckerna finns att läsa digitalt på litteraturbanken.se och på Svenska litteratursällskapets i Finland webplats; soderholm.sls.fi


Inga kommentarer: