söndag 10 april 2016

Optimist? Pessimist?

Foto: Astrid Nydahl

I maj utkommer min nya bok Vardagar före sammandrabbningen. Litteratur som spegel av politiska skred.

Ur bokens längre efterord hämtar jag idag dessa rader:

”Vårt land har inga verkligt seismografiskt begåvade intellektuella. I alla fall inte av den karaktär jag velat visa på hos andra, numera legendariska författare och intellektuella. Det är inte utan att man gärna uppfattar de ’kulturkrig’ som pågår i vårt land som både futtiga och enfaldiga. Det som är mest beklämmande är att svenska folkets läskunniga individer i första hand tycks intressera sig för den sortens trycksaker som huvudsakligen är skvallerinriktade och av föga betydelse eller varaktighet. Men om man deklarerat att vi åter står vid den kulturradikala relativismens portar får det konsekvenser också för vår förmåga att vårda och värna demokratin och dess uttryck för fri och medborgerlig anda.”

Från Malmöstadsdelen Sevedsplans kriminella nätverk via Rosengårds islamist-kretsar kom en av de ansvariga för såväl Paris- som Brysselmassakrerna. Han heter Osama Krayem. När det uppgavs att han är "svensk" trodde jag de stavat fel och tänkte på Orvar Svensson. Men vi har lärt oss nu. Det är många "svenskar" i Koranens kretsar som utövar terror. Varje läskunnig människa kan hämta detaljerad information om detta också i gängse dagspress.

Men vad som driver denna ondska framåt är kanske svårare att få syn på. Och om den läskunniga vuxenvärlden ägnar sig åt att frossa i andras äktenskapliga olyckor eller debattera partipolitiker som uttalar sig lika tvärsäkert som en gång The Fool On The Hill, då minskar också hoppet. Och när landets journalistkrets bjuder in Lars Vilks för att diskutera yttrande- och tryckfrihetens villkor slutar det med pajkastning mot – just det: Lars Vilks. Det får mig att gråta blod. Det får mig att vilja låsa om mig med dubbla lås. Ändå är jag en paradoxernas man. Jag vill ändå gärna hoppas att det finns vägar framåt.

Är du intresserad av boken kan du skicka mig ett mail: thomas.nydahl@gmail.com

1 kommentar:

Lars-Erik Eriksson sa...

Du sätter fingret på grundproblemet med den svenske jihadisten Thomas, nämligen att du inte kan vara lojal mot ditt land, en sann patriot, samtidigt som du tillber kalifatets härskare.
Jag minns ett inslag i Aktuellt när m-tegningarna exploderat i Danmark - och svenska medier fegt underlät publicera - hur tre ynglingarna kom ut från en sthl-moske' och i klara ordalag förklarade reportern sakernas tillstånd.
Viktigaste figuren i deras liv, profeten, - frid över hans sinne - viktigare t.o.m. än deras föräldrar.
Svårt få ihop ett fungerande samhälle med tillit och framtidstro då.