torsdag 28 april 2016

Förpliktelser?

Foto: Astrid Nydahl
Att leva i skuggan av de stora förbrytelserna - ger det ett särskilt slags förpliktelser? Och kan dessa i så fall sägas peka framåt, eller ska de uppehålla sig i de redan begångna brottens kuriositeter?

Folkmordens århundrade - nittonhundratalet ställer oss inför frågor som måste bäras vidare in i det nya århundradet.

Inga kommentarer: