onsdag 13 april 2016

Budget och befolkningsökning

Foto: Astrid Nydahl
Idag bjuder jag bara på två citat, de får tala för sig själva:

"SCB räknar med en stor befolkningsökning under de närmaste åren, med omkring 1,5 procent årligen. Den ökningstakten har tidigare endast inträffat under några enstaka år på 1820–1830-talet, enligt SCB.

Vid år 2020 räknar myndigheten med att det bor 739 000 fler människor i Sverige jämfört med i dag. På fem års sikt beräknas migrationen bidra till en befolkningsökning med 570 000 personer SCB räknar med en stor befolkningsökning under de närmaste åren, med omkring 1,5 procent årligen."


"Utgiftsområdet migration får ett tillskott på 31 miljarder kronor i vårändringsbudgeten. Totalt landar kostnaden för migration på 50 miljarder kronor.
– I den här vårbudgeten tar vi ansvar för flyktingsituationen och den svenska modellen."

"Fler anställda i lågstadiet minskas med 658 000 000 kronor." står det i ändringsbudgeten. Finansdepartementet förklarar minskningen med att regeringen måste klara utgiftstaken och att det i stället tillsattes motsvarande belopp förra året."

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det Thomas Nydahl berättar om beskriver Dagens Industri med orden ”Vi växer så det knakar” och illustrerar det med viftande av svenska flaggor. Man frågar sig vem ”vi” är. Men knakar gör det onekligen. Stark tillväxt skapar alltid problem. Om man skall hämta några erfarenheter från företagsvärlden, så är det väl så att dessa problem brukar vara lättare att lösa om tillväxten är organisk – alltså om en existerande organisation växer utan förvärv eller sammangåenden. Om man köper på sig ett konglomerat, så säger väl erfarenheten att problemen mer svårlösta. Brukar leda till konvulsioner. Detta kan ju till och med ske om man så att säga håller sig inom branschen – Volvo/Renault och Daimler/Chrysler är väl tydliga och dyra exempel på detta.

Cello Jr sa...

Asylpolitiken är en trojansk häst för islamisering och folkutbyte. Vad 7-klövern gör är att följa Bertolt Bretchs recept: "Upplös folket och välj ett nytt!":

"Efter upproret den 17 juni [1953] lät sekreteraren i författarförbundet utdela flygblad i Stalinallén, på vilka stod att läsa att folket förverkat regeringens förtroende och endast genom fördubblat arbete kunde återerövra det. Vore det då trots allt inte enklare att regeringen upplöste folket och valde ett annat."

Många upprörs över att Donald Trump vill att Mexiko skall bidra till byggandet av en mur mellan landet och USA. Men detta är precis vad svenska skattebetalare gör.

http://nyheteridag.se/invandringens-direkta-kostnader-okar-till-71-miljarder-for-i-ar-nu-dyrare-an-sjukvard-och-omsorg/


Vi betalar bokstavligen för ett folkmord på oss själva.