onsdag 13 april 2016

Budget och befolkningsökning

Foto: Astrid Nydahl
Idag bjuder jag bara på två citat, de får tala för sig själva:

"SCB räknar med en stor befolkningsökning under de närmaste åren, med omkring 1,5 procent årligen. Den ökningstakten har tidigare endast inträffat under några enstaka år på 1820–1830-talet, enligt SCB.

Vid år 2020 räknar myndigheten med att det bor 739 000 fler människor i Sverige jämfört med i dag. På fem års sikt beräknas migrationen bidra till en befolkningsökning med 570 000 personer SCB räknar med en stor befolkningsökning under de närmaste åren, med omkring 1,5 procent årligen."


"Utgiftsområdet migration får ett tillskott på 31 miljarder kronor i vårändringsbudgeten. Totalt landar kostnaden för migration på 50 miljarder kronor.
– I den här vårbudgeten tar vi ansvar för flyktingsituationen och den svenska modellen."

"Fler anställda i lågstadiet minskas med 658 000 000 kronor." står det i ändringsbudgeten. Finansdepartementet förklarar minskningen med att regeringen måste klara utgiftstaken och att det i stället tillsattes motsvarande belopp förra året."