lördag 20 juni 2015

Midsommardagens Nietzsche

Foto: Astrid Nydahl
Hemkommen från en självrannsakande sittning på Landön mellan två regn förstår jag att det är dags att ta fram Nietzsche igen. Man överlever inte på fårost och vin blott. I Den glada vetenskapen (översättning av Carl-Henning Wijkmark) skriver han:
"121. Livet är ingen argument. - Vi har inrättat en värld åt oss som vi kan leva i - genom att anta existensen av kroppar, linjer, ytor, orsaker och verkningar, rörelse och vila, gestalt och innehåll: utan dessa trosartiklar skulle ingen idag stå ut med att leva! Men därmed är det långtifrån något som är bevisat. Livet är inget argument; villfarelsen skulle kunna vara en av betingelserna för livet."
Idag, smärtsamt medveten om betingelserna läser jag dessa texter som kanske skänker en smula tröst just för att de är i bästa mening skoningslösa. Igår var det jag själv som var det. Idag stillar jag mig med hans metod.

Inga kommentarer: