söndag 7 juni 2015

Gåvor ger inga rättigheter

Foto: Astrid Nydahl
Inför tiggeriet som sprider sig och blir allt aggressivare, tänker jag ibland som Nietzsche: "Mot de förtroliga - Människor som skänker oss sitt fulla förtroende tror sig därmed ha rätt till vårt. Det är ett felslut: gåvor ger inga rättigheter." (ur Människor emellan i Mänskligt alltförmänskligt, översättning av Lars Bjurman). Med materiella gåvor är det ju som med förtroenden. De är inte alls menade att vara ömsesidiga. Och vad tiggeriet beträffar cementerar det de kvardröjande och djupa klassklyftorna i Europa, klyftor som vittnar om en skriande fattigdom och en misär som inte varit möjlig i vårt eget land på kanske hundra år. Som sagt: gåvor ger inga rättigheter! Gåvor förutsätter underdånighet, och den enda strategi som är användbar då är - just det: tiggeriet.


Inga kommentarer: