måndag 1 juni 2015

Borodinkvartetten (Dmitri Shostakovich - String Quartet No. 8 in C minor Op. 110)Är det orimligt att börja en ny vecka så här smärtsamt vackert? Jag tycker inte det. Tvärtom tror jag att stråkkvartetten kan läka många sår. Redan på 1990-talet skrev jag om "stråkkvartettens tid" som en tid av vila och läkning. En av konstellationerna jag tycker allra bäst om är Borodinkvartetten. Den bildades redan 1945 i Sovjetunionen och tog tio år senare sitt namn efter kompositören Alexander Borodin. De kom att samarbeta intimt med Sjostakovitj och stycket som går att höra i videon ovan är skrivet av just honom. När gruppen så sent som i mars gästade Uppsala i samband med sitt 70-årsjubileum skrev man på Uppsala Konserthus hemsida bland annat:
Kvartetten är den äldsta nu existerande stråkkvartetten med en 70-årig oavbruten verksamhet. Idag finns dock ingen av de ursprungliga medlemmarna kvar i kvartetten efter att cellisten Valentin Berlinskij lämnade 2007. Men altviolinsten Igor Naidin som har varit medlem sedan 1996 säger att varje ny medlem ”hör hur de övriga medlemmarna spelar i en lättigenkännlig stil och sugs omedelbart upp av traditionen”. På det viset lever kvartettens ursprungliga karaktär vidare genom de nya medlemmarna. Som Brittiska tidningen The Telegraph uttryckte det ”När de spelar Sjostakovitj är det omöjligt att inte få en känsla av att vara tillbaka till rötterna av något. Det kan vara effekten av ett magiskt rykte, men det är också något speciellt med Borodinkvartettens sound. Deras vägran att överdriva, klangens renhet och balans placerar deras konserter i en klass för sig.”
De fyra ni kan höra ovan är alltså inte samma musiker som ingår i gruppen nu. Men jag tar fasta på Igor Naidins ord från 1996: "de övriga medlemmarna spelar i en lättigenkännlig stil och sugs upp av traditionen."

Just så vill jag börja den nya veckan.


Inga kommentarer: