måndag 16 februari 2015

Terrorn och den nya veckan

Lars Vilks på Krudttønden. Foto: T.N.
Vid Klagomuren, Jerusalem. Foto: T.N.I den efterklang av sorg och bedrövelse som hörs idag vill jag försöka teckna en bild av situationen. Den islamistiska terrorn slår till allt oftare i Europa. Den som lever i tron att man kan säga "där nere" eller "där borta" om dessa krigssituationer lär snart få ändra sig. Det finns ingenting som endast är där nere eller där borta längre.

I Europa har vi nu en rad konflikter importerade från Dar al-Islam till Dar al-Harb. Det första står för territorium där islam härskar. Det andra bokstavligt talat för "Krigets hus", vilket betyder territorier där islam slåss om att få ta över från oss otrogna. Krigets hus kunde inte vara mer träffande som begrepp för det Europa där vi lever. Från de lågintensiva inbördeskrigen (Enzensberger) går vi in i en epok av naket våld riktat mot varje kuffer och varje jude. Vi är legitima mål, vi är otrogna och kuffar.

Innebär detta att situationen är ny? Ja, det gör det eftersom det smygande och lågintensiva övergått i en fas av öppen, våldsam konfrontation. Jag tror inte att jag behöver upprepa namnen på alla de orter som nu drabbats. Däremot är det en helt annan sak att skilja på de organiserade och välplanerade angreppen å ena sidan och de individuellt utlösta våldsdåden å den andra. Vi vet ännu alldeles för lite för att ha en aning om huruvida den 22-årige, danskfödde jihad-soldaten i Köpenhamn hade en organisation bakom sig, men det faktum att polisen gripit ytterligare fyra personer kan indikera ett sådant samband.

Många islamister i Europa betraktar varje jude som skyldig till anti-muslimsk aktivitet av det enkla skälet att staten Israel existerar. Det är ett tämligen unikt anti-judiskt tänkande och beteende. Ingen skulle döda en invandrad hindu i Trelleborg som straff för icke-hinduers lidande i Indien.

Men när jag talar om importerade konflikter menar jag inte bara det som kan härledas till Israel och Palestina. Vi har inte minst importerat två andra konflikter av största betydelse: den mellan sunni och shia, och den mellan muslimska och icke-muslimska folk i Mellanöstern. Den första konflikten är historisk och springer ur två olika muslimska traditioner. Den andra har till exempel att göra med hur arabiska muslimer förtrycker och förnedrar andra folk i Mellanöstern: kurder, yazidier, berber och andra. Dessa konflikter finns praktiskt taget i varje västeuropeiskt land. De är inte försumbara. I flera fall av skadegörelse mot moskéer finns det sådana konflikter i bakgrunden.

Så när vi går in i en ny vecka gör vi det med ännu några erfarenheter lagda till de gamla. Man kan säga som Nordahl Grieg i Norge gjorde: Ännu är världen ung. Men om man säger det måste man också förstå hur farlig den är, och hur hoten mot vår europeiska värld ser ut.


Inga kommentarer: