tisdag 10 februari 2015

Putins Ryssland: kleptokrati eller korrupt nation?

Foto: Astrid Nydahl
I veckans nummer av TLS finns det en mycket intressant recension av en ny bok om Putin och den postsovjetiska misär som ofta beskrivs som en kleptokrati. Boken Putins Kleptocracy. Who owns Russia? har skrivits av Karen Dawisha och recenseras av Richard Sakwa. Inledningsvis skriver Sakwa om Dawishas syn på vad kleptokrati är och hur Putin kan beskrivas i sammanhanget:
"Vladimir Putin’s regime, Karen Dawisha argues in her important new book, is a manifestation of hidden processes dating from the final years of the Soviet order. In the late 1980s, the Communist Party of the Soviet Union (CPSU) began to divert funds abroad and into secret accounts at home to provide the resources that would make possible the covert takeover of the successor state. This, Dawisha implies, was brilliantly achieved by the security apparatus in league with other revanchist forces. The result is a self-serving, parasitic elite that undermines not only the rule of law at home but also Western institutions. This is a powerful argument, which effectively delegitimizes the current Russian government in its entirety, and justifies the personal demonization of Putin. If it is correct, then any means, one might claim, would be appropriate to overthrow such a monstrous system. Dawisha is too careful a scholar to take the logic of her argument so far and does not prescribe such drastic remedies. Instead, she has compiled an extraordinary dossier of malfeasance and political corruption on an epic scale (...) The story of the Party’s gold has gained the stature of a myth, but Dawisha is the first Western author to have pieced together all the relevant material and convincingly argues that this shift of resources to banks and other institutions outside and within the Soviet Union really did take place."
Om man betänker att denna generation av rövare från sovjettiden idag utgör den politiska makthavarklassen - Kreml och oligarkerna i armkrok - måste man förstås ställa sig frågan om huruvida Ryssland med den i ledningen alls kan vara en aktör vars intentioner är berömvärda. Jag tror istället att det militärt genomförda "införlivandet" av Krim och det allt skamlösare krigföringen i östra Ukraina kan ses som en territoriell kleptokrati. Kan man stjäla nationens ekonomiska tillgångar kan man också stjäla - "återta" som eufemismen lyder - de territorier som en gång i tiden tillhörde imperiet. Nå, en kleptokrati är det ändå inte tal om, säger Sakwa. Vad som framgår av boken är istället en beskrivning av den gigantiska politiska korruptionen, och att det kan ledas i bevis att den forna sovjetiska unionens guld placerats i banker och andra institutioner både utanför och i landet. Vem har tillgång till dessa guldreserver? Putin och den politiska klassen förstås! Att berika sig själv i så hög grad som dessa gjort tyder i allt större utsträckning på att de inte kan skilja på vad som är privat egendom och nationella resurser. Så vad är avsikten med Ukraina? Ser de Ukraina och andra före detta sovjetrepubliker som ett slags rikedom på väg att "återtas". Sakwa menar att den recenserade boken ger upphov till många missförstånd om Putins Ryssland. Icke desto mindre finner jag att hans artikel erbjuder flera intressanta frågeställningar för den intresserade. Har man inte ekonomi nog att inköpa och läsa all den litteratur som nu utges i ämnet får man hålla tillgodo med de skärvor som finns i essäer och artiklar som denna. Den propaganda från höger och vänster som nu översvämmar nätet är sällan eller aldrig av något värde. Den skrivs för att bekräfta att man står på den ena eller andra sidan och hurrar medan städer och byar mals till grus och människor förblöder på trottoarer eller i sina hem.

TLS presenterar Sakwa:

"Richard Sakwa is Professor of Russian and European Politics at the University of Kent and an Associate Fellow of the Russia and Eurasia Programme at Chatham House. His books, Putin and the Oligarch: The Khodorkovsky – Yukos Affair and Putin Redux: Power and contradiction in contemporary Russia, appeared last year. His Frontline Ukraine: Crisis in the borderlands has recently been published."