måndag 9 februari 2015

Att vara vis med hopsydd mun

John Berryman (1914-1972)

I am the little man who smokes & smokes.

I am the girl who does know better but.

I am the king of the pool.

I am so wise I had my mouth sewn shut.

I am a government official & a goddamned fool.

I am a lady who takes jokes.

(John Berryman: Ur “Dream Song #22”)

Det händer rätt ofta nu, att jag längtar tillbaka till poesin. Varför gör jag det? Kanske för att man hos poeterna hittar något annat än de ”sanningar” som propagandan och politiken vill proppa oss fulla med. John Berrymans diktfragment fann jag i senaste TLS, och det är inte utan att man känner igen sig själv och sin samtid i dem. Han skrev en rad sådana ”I am” och jag skulle vilja påstå att man utan besvär kunde ansluta sig till denna: ” I am so wise I had my mouth sewn shut.”

Vår tid har en stor fördel. Också den som sytt igen munnen kan göra sig hörd.
 

Inga kommentarer: