fredag 8 februari 2013

Vi gillar olika och vi slår tillbaka

Idag publicerar Aftonbladet på nätet denna bild av vad de kallar tidningens "kvinnliga profiler". Vad är det de ska slå tillbaka mot? Näthatet, dummer. Men det är inte det jag vill säga två ord om. Det är en helt annan sak. Aftonbladet har ju gjort sitt namn känt inte minst för kampanjer som "Vi gillar olika" där man förväntas ansluta sig till en statligt dirigerad multikulti-ideologi. Men se på bilden av tidningens kvinnliga profiler. Finns det en enda kvinna där som inte är etnisk svensk? Kanske finns det en eller två, men jag har svårt att se vem det skulle vara. Jag känner ju igen i alla fall fyra-fem stycken av dem (de har namnen Linderborg, Magnusson, Röstlund, Sköld, Lundberg och Mellin) Ingen av dem har arabiska, somaliska, afghanska eller andra utomeuropeiska namn, så vitt jag förstått. Det går bra att starta mediakampanjer, betydligt svårare är det att själv leva i de miljöer vi andra förväntas godta. Men de har gott självförtroende, dessa "profiler". Det förstår man när man tar del av budskapet: "Vacklar vi så vacklar demokratin."

För övrigt vill jag påminna om att någon i tisdags försökte mörda Lars Hedegaard, en av de främsta förkämparna för det fria ordet. Det innebär inte att jag vill ursäkta den misogyna pöbel som flockas på nätet. Men rätt ska vara rätt, det finns en ännu farligare pöbel på gator och torg och ibland är den beväpnad. I Lars Hedegaards trappuppgång hade den skarpladdad pistol.