fredag 1 februari 2013

Kvällsposten hugger och slår mot min "högerpopulism" i Black Country

"Populära myter om muslimerna" finns det i min bok Black Country om man ska tro Kvällsposten idag. Foto: AN
Idag har en mångårig medarbetare på Kvällspostens kultursida (jag skrev ju själv där i herrans många år), den gamle konstkritikern Conny C-A Malmqvist, skrivit en artikel om min Black Country-bok.

Där kom de, till sist, alla de goda orden: "högerpopulistiska ingredienser", "högerpolitisk fördom", "populär myt om muslimerna" etc.

Smaka själva:
"Nydahl citerar och refererar texter producerade av antiislamiska organisationer som The English Defence League (EDL), British National Party (BNP), och British Freedom Party (BFP) i kapitlet Gatans opposition. Oftast gillande."
Just den sortens slarvläsning utmärker kultursidornas frilansare i vår tid. Vad jag gör är att faktiskt presentera gatans opposition också till vänster, bland annat partiet Respect och rörelsen Unite Against Fascism, samt rätt så utförligt, sakligt och resonerande om Workers Socialist Party.

I detta finns också en aspekt som handlar om hederlighet. Jag valde mycket medvetet att presentera och kritiskt analysera sex organisationer som har frågan om invandringen och islam på sin agenda, varav tre var vänsterpartier eller rörelser. Jag har dessutom en rejäl intervju med en talesman för partiet Respect, Chris Chilvers. I samband med English Defence League har jag också med en av deras kritiker, danska författaren Helle Merete Brix. Företrädare för den trotskistiska vänsterorganisationen Socialist Workers Party mötte jag i Wolverhampton, och i boken finns också bild på dem. Vilket är Malmqvists syfte, när han helt förbigår detta och talar om mitt "gillande" av de tre organisationer som inte tillhör vänstern?

Om British National Party  skriver jag inte ett enda gillande ord. Skälet till det är att partiet är extremnationalistisk. Partiledaren Nick Griffin kommer från den brittiska Vit Makt-rörelsen. Varför skulle jag skriva "gillande" om ett sådant parti?

Om EDL, BNP och BFP försöker jag förhålla mig till deras egna program, och jag uttalar stark kritik mot definierade punkter. "Oftast gillande" blir det i Kvällsposten. Kanske skulle man använda tidningens egen rubrik: "Gubbagnäll". För är det inte just det som Malmqvist presterar? Han är oförmögen att läsa vad jag faktiskt skriver, och han verkar oförmögen att se vart det barkar.

Sina läsare rekommenderar han en bok av Doug Saunders, därför att han vill "ta högerpopulismen på allvar och" bemöta "den med fakta". Min bok är späckad med fakta, insamlade under lång tid. Men det är fakta som den mediala vänstern vägrar ta i med tång, av rädsla för att smittas av felaktiga uppfattningar om en mindre behaglig social utveckling. Tänk om de själva blev sådana, fasansfulla tanke!

*

Jag ser nu vad Malmqvist skrivit i samma blaska om Lars Vilks:
"När de moraliska regelbrotten uppfattas som allvarliga sprider sig reaktionen dessutom ofta utanför konstvärlden. Som i fallet med Muhammedteckningen där både muslimer och den politiska vänstern utmanas. Detta är Vilks väl medveten om. Han karakteriserar dessutom konstvärlden som vänster. De senaste tio åren har socialkritisk konst med en klara vänstertendenser dominerat konstscenen. En av vänsterns oskrivna moraliska regler som Vilks utmanar med sin rondellhund kan sammanfattas med orden; angrip inte en svag grupp i samhället (muslimer). Religionen är ju folkets opium. I sann marxistisk anda ser stora delar av vänstern, både inom och utom konstvärlden, denna socialt utsatta grupp som ett offer för ett kapitalistiskt system. Att ge sig på denna grupp, hur dålig exempelvis kvinnosynen än är, är att ge sig på symtomen snarare än orsaken till symtomen. Det tenderar att öka främlingsfientligheten och driva opinionen ytterligare åt höger. Därför gillar inte vänstern Vilks rondellhund. Så ser fältet ut och Lars Vilks har påvisat det med sin lilla teckning."
Man kan ju bara buga sig - sällskapet tilltalar mig mycket. Och så kan jag inte låta bli att fnissa när jag läser att muslimerna är "en svag grupp i samhället". Vilket samhälle? Muslimerna är en av jordens största befolkningsgrupper, snart två miljarder  - på vilket sätt skulle de vara "en svag grupp"?