måndag 11 februari 2013

Att formas av döden

"På samma sätt som vi övervärderar en författares verk efter hans död, så överskattar vi en avliden persons betydelse för oss. Det förflutna formas alltså helt av döden, som fyller det med illusioner."

Albert Camus: Anteckningar 1935 - 1942 (översättning av Anna Säflund). Foto: A. Nydahl.