fredag 10 februari 2023

NYGAMMAL BLOGG-ORDNING

Sätaröds station mellan Tollarp och Linderöd i Skåne. Här levde jag åren 1991-1997. Jag drev också mitt förlag härifrån. Boklagret fanns i den gamla väntsalen. Någon dator fanns inte, allra minst något nät eller någon blogg. Det kom, som ni vet, senare.
  

Från och med denna helg blir det nyordning för Nydahls Occident.

1/ Statistikfunktionen är helt borttagen. Jag behöver inte varje dag - eller ens någonsin - veta hur många som läser min blogg. Dessutom har andelen spam ökat dramatiskt, det behöver jag inte heller veta. Antalet läsare sjönk när Putinfascismen angrep Ukraina och jag tog entydigt ställning. Varken Putins anhängare eller rysk-ortodoxa kyrkans beundrare behövs som läsare. Rakt tvärtom.

2/ Jag godtar inga former av anonyma kommentarer. Det är väldigt enkelt administrerat: jag släpper helt enkelt inte fram dem, utan sänder dem direkt i soptunnan.

3/ Jag kommer inte att ha någon som helst kontakt med, eller ens läsa, de svenska eller danska nätsidor som jag en gång också skrev i. De som anslutit sig till Kremls världsbild är varken välkomna, intressanta eller relevanta.

4/ Det pågår ett krig i Europa. Varken jag eller någon annan kan blunda för det. Krigets allt mer omfattande karaktär ställer oss inför nya uppgifter. Jag försöker leva efter det jag lär. Lär gör jag varje dag.

5/ Vid sidan av det militär kriget pågår det också ett de rikas krig mot de fattiga. Det är ett tilltagande, globalt "problem" som har sin historia och sina djupa rötter i klassamhällets orättvisor och ett ständigt sparkande nedåt.

6/ De folkvandringar som pågår - delvis orsakade av krigen och inbördeskrigen - medför stora spänningar och motsättningar inte bara i vårt eget land, utan i stora delar av Europa. Den djupt rotade antisemitismen är en av flera slaggprodukter i denna process. Inte heller den kommer jag att tiga om. Det har jag aldrig tidigare gjort, så varför skulle jag nu, när den är ett akut problem.

Ni som vill följa mig framöver - trots förändringar och tydligare markeringar - är hjärtligt välkomna att göra det. 

Thomas Nydahl, fredagen den 10 februari 2023


Inga kommentarer: