måndag 15 augusti 2022

Stor oreda under himlen - Kina mot bakgrund av Ukraina, Taiwan och USA-politiken

Skärmdump från Svenska Yle
 

Stor oreda under himlen är ett uttryck som kom fram under den kinesiska kulturrevolutionen. Det är självaste Mao som yttrat dem. Orden syftade på att det kaos som rådde i Kina vid den tiden kunde förlösa ett helt nytt samhälle, enligt Maos och kommunistpartiets ideér och ideal.

Samma ord, med ett frågetecken, finns i den artikel som 

vår tidigare Kina-ambassadör, Börje Ljunggren, skrev i samband med Trumps valseger 2016.

 

Det kinesiska perspektivet framhölls med bland annat dessa ord:

 

”I Peking har man inte sett fram emot Hillary Clinton som USA:s president. Man har stor respekt för henne, men vet alltför väl hon hur hårt hon vill driva USA:s intressen och den liberala ordningens principer.

Betecknande är att en överväldigande majoritet i Asien föredrog Clinton framför Trump. I Japan, Sydkorea, Singapore och Filippinerna ville bara 13 procent ha Trump, men i Kina ville 40 procent se Trump som USA:s nästa president.

I en upplaga av partitrogna Global Times direkt efter valet konstaterades att den amerikanska demokratins anseende i världen tagit skada, oberoende av vem som vann valet, vilket förstås inte var något som Peking beklagade.”

Det är mycket intressant att reflektera över detta hösten 2022, alltså 6 år senare.

Situationen är nu helt annorlunda. Kina har de senaste veckorna gjort en rad provocerande militärövningar riktade mot Taiwan. Att Kina har för avsikt att inlemma ön, på samma sätt som man gjorde med Hongkong, kan det inte råda något tvivel om.

Under Putin-fascismens krig mot Ukraina har flera bedömare påpekat att Putin knappast skulle ha satt igång denna vidriga krigsmaskin om Trump fortsatt vara president i USA. Man kan nog på samma sätt säga att Kina inte skulle ha spelat med så höga insatser om deras motpart vore ett USA under Trump.

När Trump hotade Putin med kärnvapen mot Moskva, anade nog Putin att det kanske var mer än tomma ord. Måhända är Putins ständiga kärnvapenhot av samma typ, det vet vi inte.

Som bekant har USA i stället sin svagaste ledare i mannaminne. Under 30% av amerikanarna stöder honom. Internationellt blir han allt mer av ett skämt. Vem ens respekterar Biden?

Kinas kommunistiska parti och statsledning vet att USA med nuvarande president och maktstruktur skulle hålla sig lika lugnt gentemot ett kinesiskt angrepp på Taiwan, som de gör inför det ryska angreppet på Ukraina. Måhända skulle de massexportera vapen dit, resten är bara högtidliga tal (eller knappt det ens, eftersom Biden numera har svårt att få ihop en hel mening).

Kinakännaren Torbjörn Lodén skriver:

Enligt den konfucianska världsbilden var ordning och stabilitet centrala världen. Mao menade däremot: ’Det råder stor oreda under himlen, läget är utmärkt’. Utan tvivel var han besjälad av en strävan att utrota den gamla ordningen präglad av kejsarmakt och konfucianism.

 

Så, det är stor oreda under himlen, där som här.

***

Viby måndag 15 augusti 2022.

Inga kommentarer: