onsdag 17 augusti 2022

"Högkostnadsskydd på el"???

En statsminister och två underhuggare håller presskonferens. Orden rinner ur munnarna deras.

Nu är det bestämt att det ska införas ett "högkostnadsskydd" för el-priserna. Det ska gälla både "hushållen" (du och jag) och "företagen"

Hur och när?

Åh, det ska förstås utredas.

Den femtonde november förväntas Svenska kraftnät lägga fram sina "förslag". Men summorna tycks redan spikade. Och "skyddet" ska inte bara gälla i vinter utan också "framöver".

Nog lägger jag märke till de luddiga formuleringarna. Klassisk politiker-vadd, mjuk, vänlig, inställsam men i total brist på konkretion.

Här fortsätter vi förberedelserna för en mycket svår vinter utifrån våra mått mätt. Bilen ryker om cirka fjorton dagar. Mot kostnaden för den får vi el.

DN sammanfattar dagens dårskap:

Snittpriset på el landar på 569 öre per kilowattimme i södra Sverige. Det är över hundra gånger högre än i norra Sverige, där elen kommer kosta 5,17 öre per kilowattimme – som även det är historiskt högt.

Cornucopia skriver:

Uppdraget om att utforma tillämpningen skickas direkt till Svenska Kraftnät, men för att det ska genomföras krävs förstås ett riksdagsbeslut.

Något besked om hur mycket och när pengarna kommer kan inte ges, men det ska vara ett högkostnadsskydd. Ungefär tre gånger så mycket som förra årets maximala 2 000:- SEK per månad uppger Magdalena Andersson (S). Den som då fick 2000:- kanske kan vänta sig 6 000:- per månad i vinter. Vilket säger något om vart elpriserna är på väg, inklusive att stödet är tre gånger så högt. Det ska inte heller finnas något tak, utan stödets storlek kommer bero på elpriset.


Inga kommentarer: