tisdag 12 maj 2015

Islamisterna dödade idag författaren och bloggaren Ananta Bijoy Dash

Texten nedan är hämtad från Svenska PEN. Mordet idag är ett - ännu ett i den långa raden - som islamisterna, dessa kärlekens och fredens predikanter, utför. Att den mördade mannen dessutom fått sin ansökan om besök i Sverige avslagen säger en del av vad den politiska klassen i vårt land har för världsbild. 100.000 andra får inte bara komma, de får stanna. Medan ett offer för just islamisternas förföljelse nekas ett besök för att föreläsa. Resultatet ser vi nu. De lyckades tysta honom. Läs och lär.


“You belong to a category of applicants where there is always a risk involved when granting a visa that you will not leave Schengen area after the visit. Furthermore, the purpose of your trip is not urgent enough to grant you visa.” (ur avslaget från Sveriges ambassad i Dhaka)

Ananta Bijoy Dash- mördad idag
För mer än en månad sedan bjöd Svenska PEN in den bangladeshiske författaren och bloggaren Ananta Bijoy Dash till Stockholm för att tala om den allt svårare situation som råder i Bangladesh för journalister och författare, ett ämne som blivit skriande aktuellt efter de bestialiska morden på bloggaren Washiqur Rahman och författarenAvijit Roy tidigare i mars.

PEN:s inbjudan följde det standardförfarande som vi återkommande använder när vi bjuder in representanter för internationell press- och yttrandefrihet till möten eller evenemang inom ramarna för PEN:s omfattande programverksamhet. För Ananta Bijoy Dashs del var temat för det möte som skulle ha ägt rum i Stockholm den 3 maj, i samband med högtidlighållandet av Pressfrihetens dag, oskiljaktigt förenat med den verklighet han levde i som sekulär bloggare i ett av extremism alltmer hårdnande Bangladesh, något som enligt Svenska PEN gjorde honom sällsynt lämpad att tala om just dessa frågor. Men den svenska ambassaden i Dhaka vägrade att utfärda det utresevisum som krävdes för att han skulle kunna komma till Sverige.

Idag, tisdag, nås vi av beskedet att Ananta mördats.
Förstämningen är stor. Frågetecknen många.
 
För att förstå återvänder vi till det beslut som Sveriges ambassad i Dhaka skickade till honom efter att man avslagit hans visumansökan och som han samma dag mejlade till Svenska PEN. I slutraderna läser vi: “You belong to a category of applicants where there is always a risk involved when granting a visa that you will not leave Schengen area after the visit. Furthermore, the purpose of your trip is not urgent enough to grant you visa.”

På uppmaning av Svenska PEN lämnade Ananta Bijoy Dash in ett överklagande av ambassadens beslut. Svenska PEN skrev också ett brev till ambassaden där vi begärde att beslutet skulle omprövas och förklarade att vi ville genomföra mötet med Ananta Bijoy Dash även om det måste skjutas framåt i tiden. Ärendet skulle ha behandlats av Migrationsdomstolen i Göteborg inom de närmaste veckorna.

Men det var för sent. Tidigt på tisdagsmorgonen hackades Ananta Bijoy Dash ihjäl av män beväpnade med machetes i sitt hem i staden Sylhet i norra Bangladesh. Han fick aldrig möjligheten att berätta sin och de andras historia för sina svenska kolleger på Pressfrihetens dag.

Det är vår skyldighet att få veta varför.

Svenska PEN kräver därför en uttömmande och trovärdig förklaring till varför Sveriges ambassad i Dhaka valt att inte bevilja Ananta Bioy Dash det visum han behövde för att uppfylla Svenska PEN:s inbjudan att tala i Stockholm – den inbjudan som innebar att han varit kvar i Stockholm som Svenska PEN:s gäst ytterligare två veckor efter sin ankomst förra helgen och som säkerställde att han hade varit här ännu idag.


Inga kommentarer: