lördag 28 mars 2015

Med Jesper Svenbro bland säsongsarbetare på Findus, Gösta Pythagoras och rödgardister från Lund

Det var Einar J. på generösa musik- och litteraturbloggen Rapsodi som tände min nyfikenhet på Jesper Svenbros nya diktsamling Ekeby Trafikförening (Bonniers). Einar skrev:
"Svenbro visar den här gången en ovanligt lekfull och humoristisk sida samtidigt som han som vanligt med säker rytm ordsätter naturscener och excellerar i lärda referenser som ibland bokstavligen övergår i rena grekiskan. Det är många frågor som ställs. En av dem gäller vad begreppen gör med vår verklighetsuppfattning, om det finns något hitom eller vid sidan av dem. Och när den unge fil. studenten i ett svagt ögonblick får professorn att gå med på att trebetygsuppsatsen skrivs på hexameter, stupar han på ett missuppfattat nyckelord och blir underkänd. Sådana missräkningar gjorde inte Ekeby trafikförening mindre viktig, det får vi förstå."
Det första ord som kom för mig när jag läste den var just humor! Men också ett gott humör. När vår störste samtida poet Tomas Tranströmer nu avled tog jag fram Svenbro igen. Här finns det en lärd dikt, djupt förankrad i vår historia, såväl med filosofi som matematik. Men det som binder samman allt är ju i högsta grad skånsk kulturell och politisk historia.
Kamraterna i Boserup-kollektivet noterar
under några märkliga år på 50-talet
att Herakleitos regelbundet får besök av idel okända läsare,
filosofistuderande, zen-praktikanter, präster, poeter
som uppsöker honom där han sitter tyst vid sin eldstad
nere vid bäcken. Det här är så mycket mer anmärkningsvärt
som han är sällsynt avog i sättet,
en riktig tvärvigg, publikfrånvänd, skulle vi numera säga.
Dikten heter Andningens definition och leder så småningom fram till SKP:s centralkommitté och en diskussion om partiets allvetande. I en annan dikt, Solon Athenaren möts föreningsmedlemmarna i säsongsarbetet på Findus i Bjuv. Pythagoras har samtyckt, under förutsättning att "skördearbetet inte omfattar bönor". Vi förstår att det här handlar om Gösta Pythagoras!

Denna pendelrörelse mellan urgammal filosofi och skånskt lantliv inpyrt av kommunistiskt sektliv, tilltalar mig mycket, inte minst för att Svenbro med sådan elegans väcker till liv de gamla vänsteraktivisterna från Lund. Rödgardister, maoister och andra kommer till Boserup för att sprida tanken på att "Nordvästskånes arbetare och bönder sätter sin lit till Kinas Kommunistiska Parti." Dessa världsfrånvända absurditeter får hos Svenbro karaktären av tidsmarkörer från en epok lika förvirrad och oroväckande som den vi nu lever i.


Inga kommentarer: