fredag 20 maj 2011

Rader av Nelly Sachs.

"Endast i längtan/ det växande elementet/ gjuter jag mina tårar - / Här utanför och inuti/ Denna ljuspyramid/ rest i andra rymder/ men gravsatta från alla kungariken/ intill sorgens ände - / Med själens altaren/ som redan sedan länge döljer/ sina sakramenten/ bakom ögonlocken - "

Foto: A. Nydahl.

Inga kommentarer: