torsdag 5 maj 2011

En dag om året – Stig Dagermanpriset 2011

Pressmeddelandet om årets Stig Dagermanpris kom nu ikväll. Jag klipper några av de viktigaste avsnitten:

Judit Benedek/SOS-Romer – ett projekt om attitydförändring. Priset delas ut lördagen den 4 juni i Stora Hallen, Laxön, Älvkarleby

Prismotivering:

I Stig Dagermans drama “Ingen går fri”, återfinns denna replikväxling mellan studenten Bengt och hans fästmö Berit: “Bengt: Vet du vad bedra är? Berit: Ljuga för nån som inte tror man kan det.“

Dagerman skrev pjäsen 1947, två år efter atombomskrevaderna i Hiroshima och Nagasaki. Sedan dess bär vi alla insikten att vår gemensamma framtid kan utplånas av krafter som har skapats av människor. Pjäsen skildrar fegheten, skräcken och vanmakten som föds ur maktspelet i en familjekrets, men den speglar också följderna av en verklighetsflykt som kan exploateras politiskt.

Medlemsländerna i den europeiska unionen har alla anspråket att vara demokratier.

Men i Ungern, det land som för närvarande bär ordföranderollen i det europeiska Ministerrådet, tvingas kvinnor och barn att fly från sina hem sedan uniformerade högerextremister tågat genom romska bostadsområden. Det rasistiska partiet Jobbik fick 17 procent av rösterna i parlamentsvalet 2010. I EU ställs nu krav på gränskontroller mellan medlemsländerna som kommer att drabba även romer. Sverige, som har givit sin romska befolkning tydligare rättigheter än många andra EU-länder, har valt att ligga lågt på den europeiska nivån.

Romer känner det politiska bedrägeriets innebörd genom sin historia. Årets Stig Dagermanpris går till ett initiativ som har valt att konstnärligt och socialt konfrontera den medvetna flykten från politiskt ansvar inför den mest skyddslösa gruppen i dagens Europa: barn med romskt ursprung.
Priset tilldelas ett projekt som är förankrat både i Sverige och i Ungern: SOS-Romer, genom dess initiativtagare Judit Benedek.

*

Stig Dagermanpriset - En dag om året delas ut till den, de eller den organisation som i Stig Dagermans anda verkar för att värna om det fria ordets betydelse och tillgänglighet.

Priset delas ut i början av juni vid en prisceremoni på Laxön i Älvkarleby, några stenkast från Stig Dagermans barndomshem på Norrgärdet.

Prissumman är på 50 000 kronor och En dag om året är ett arrangemang av Stig Dagermansällskapet och Älvkarleby kommun med stöd från Gävletidningarna Arbetarbladet och Gefle Dagblad. Svenska Rushdie-kommittén var med som arrangör 1996-98.

Tidigare pristagare har bland andra varit John Hron 1996, Yasar Kemal 1997, Gitta Sereny 2002, Elfriede Jelinek 2004, Göran Palm 2005, Sigrid Kahle 2006, Jean-Marie Gustave Le Clézio 2008 och Eduardo Galeano 2010.

Prisjuryn: Arne Ruth, ordförande, Maria-Pia Boëthius , Hilda Hellwig, René Dagerman, Kerstin Jacobsson, Jan Bendrik, Therese Eriksson och Bengt Söderhäll.

Fler texter här i bloggen om romerna och nationalismen finns här, här, här här , här och här.