söndag 1 maj 2011

Det döende samförståndet."Det är frestande att anpassa sig. Samlevnaden är mycket enklare då alla tycks vara överens och den sedvanliga kompromissen tar udden av oliktänkande (...) Men man får betala ett pris för konformism. En sluten krets av åsikter eller idéer, dit missnöje och opposition aldrig släpps in eller endast tillåts inom utstakade och strama gränser, förlorar förmågan att reagera med energi eller fantasi på nya utmaningar."

Tony Judt: Illa far landet (Karneval förlag, översättning av Lars Ohlsson). Bilden tog jag idag i Karlshamn, Blekinge. En "rörelse" som stelnat till en maskerad bestående av reklambyråtillverkade plakat och marschmusik.

Inga kommentarer: