onsdag 2 oktober 2013

Rumänska skräpliv

Skräpliv. Rumänska berättelser (2244 förlag. Översättning: Jeana Jarlsbo och Anna Hedman Förord: Henrik Nilsson).
 
Allt mer av den rumänska litteraturskatten blir tillgänglig på svenska. Med utgivningen av antologin Skräpliv introduceras elva novellister i ett urval av Eva Leonte och Ingemar E. Nilsson. I ett informativt förord skriver Henrik Nilsson att de flesta av de medverkande aldrig tidigare översatts till svenska och att den kommunistiska diktaturens ofta är närvarande i texterna.
Författarna är födda mellan 1942 (Gabriela Adamesteanu) och 1980 Augustin Cupsa), och ger därför en rikt och skiftande bild av rumänsk novellkonst under en längre tid. Fem av dem är kvinnor, sex stycken är män, de har skiftande yrkeskarriärer bakom sig, men har alla en gedigen förankring i den rumänska litterära världen, både som poeter och prosaister.
Antologins höga konstnärliga kvalitet lovar mycket gott från denna europeiska litteratur i framtiden. Vackra fotografiska författarporträtt inleder varje ny text.

 

Inga kommentarer: