tisdag 1 oktober 2013

Amos Oz: Vänner emellan (W&W, översättning av Rose-Marie Nielsen)

 
"På kibbutzen är det tänkt att alla ska vara vänner. Men väldigt få är det."  

Den israeliske författaren Amos Oz är inte bara en framstående skildrare av det israeliska kibbutzlivet och den egna, judiska familjens öde. Han är också en skicklig porträttör av det allmänt mänskliga och därför läst och uppskattad världen runt.

Hans nya bok, Vänner emellan, rymmer en svit kortare berättelser som vid avslutad läsning visar sig ha hängt ihop genom att enskilda personer återkommer i berättelserna efter de avsnitt som handlat om dem själva. Det är tidigt israeliskt samhällsliv; människor har dragits till kibbutzernas kollektiva liv, de hyllar det anspråkslösa och arbetar för att bygga ett nytt land sedan den europeiska judenheten nästan utplånats i den nazistiska förintelsen.

Människorna är som människor mest: några är svaga, andra starka, några är ensamvargar, andra uppfyllda av förälskelser och framtidshopp. Särskilt gripande är Oz förmåga att ur dessa korta texter vaska fram trovärdiga människoöden och därmed ladda läsningen med engagemang.


Inga kommentarer: