tisdag 28 maj 2024

Att räddas av Anders Bodegård

 

Anders Bodegård är en av sin generations skickligaste översättare från polska och franska. Kontraband kontradans innehåller 30 av hans texter om sin verksamhet. Han skriver om författare som han har översatt och diskuterar problemen med att tolka dem. Han skriver om möten med några av Europas främsta poeter Wisawa Szymborska, Adam Zaga jewski och diskuterar de svåra avvägningar som han ställs inför när han ska återge en så omstörtande författare som Witold Gombrowicz. Han resonerar om hur franska dramatiker kan låta på svenska, diskuterar frågor om ord, rytm, tonfall och mycket mer. Boken innehåller också några introduktioner till polsk idédebatt och politik.

Kontraband kontradans utkommer till Anders Bodegårds åttioårsdag och för urvalet svarar kollegerna Lars Kleberg och Jan Stolpe. Den senare har också sammanställt en bibliografi över Bodegårds översättningar, artiklar och framträdanden i radio.

Tack och lov hade jag fått hem Bodegård med dagens post, ty:

Jag bestämde mig för att sova en timme efter maten igår. Det var dumt. När jag vaknade mådde jag dåligt på samma sätt som när man smittas av influensa, med tillhörande kroppsvätskor.

Varför? Någon av mina mediciner eller något okänt fenomen?

Jag ska vara på Kliniken imorgon förmiddag och måste vara i skick att åka dit. 

Varför berättar jag detta för er? Ingen aning.  Läs Bodegård istället, det ska jag göra!

Inga kommentarer: