lördag 11 maj 2024

Om judehatet

 Det grova judehat som nu tillåts prägla vårt land är till mycket stor del importerat. Varför hymla med det? Det går inte att isolera till Gaza. Hela den muslimska kulturen har alltid stött ut, förföljt och dödat judarna. Också i Koranen uppmanas de till detta. Verserna i ämnet hittar man med en enkel sökning. 

Inga kommentarer: