tisdag 15 februari 2022

"...då skulle vi inte behöva vara så rädda för döden, som vi är i denna pestens tid."

Samuel Pepys. Målning av John Hayls.
 


"... den bästa dröm som jag tror någonsin har blivit drömd, och som var den att jag höll lady Castlemaine i mina armar och fick lov att smeka henne så mycket jag ville, och sedan drömde jag att detta inte kunde vara i vaket tillstånd, utan att det bara var en dröm, men att eftersom det var en dröm och jag hade så stort och verkligt nöje av den, så hur lyckligt skulle det inte vara, om vi när vi ligger i våra gravar (som Shakespeare framställer det) kunde drömma, och bara drömma sådana drömmar som denna, då skulle vi inte behöva vara så rädda för döden, som vi är i denna pestens tid." 

Ur Pepys´dagbok, den fjortonde augusti 1665. Översättning av Jane Lundblad, Forumbiblioteket.

Inga kommentarer: