onsdag 1 mars 2017

Vildsvin, Fontane, Luther, förlorare och andra i litteraturen

Snödroppar vid Östersjön. Foto: Astrid Nydahl
Jag befinner mig redan inne i ett nytt skov. Alkoholen? Psoriasisen?  Nej, varken eller. Jag befinner mig i ett läsandeskov av den gamla sorten: fyra böcker samtidigt, alla fyra facklitteratur, utom en äldre Theodor Fontane-roman i nyutgiven översättning. Jag läser - ja, också jag själv häpnar - Martin Luther-volymen Vildsvinet i vingården. Varför det? För att man ska veta vad man talar om. Jag har aldrig brytt mig om den källan utan bara levt med det faktum att den lutheranska traditionen "styr" hos oss. 

Nu ska jag ta reda på vad han verkligen skrev. Jag gör det inför utgivningen av en ny dansk bok som granskar Luther, den kommer om en månad och heter Syv myter om Luther, och en av myterna som det resoneras om är att Luthers antisemitism skulle ha varit "obetydlig". I själva verket, säger den danska författaren Frederik Stjernfelt, lade Luther den teologiska och ideologiska grunden för de fasansfulla ting som Europas judar skulle komma att drabbas av. Jag återkommer förstås till boken. En annan jag läser är Peter Lutherssons Erfarenhetsunderskott, en uppföljare till Förlorare som kom för några år sedan. Dessa böcker kommer jag att recensera i bloggen, förstås. Men när man befinner sig i ett skov innebär det också långsam läsning, uppmärksamhet och lust i en bra kombination. Numera låter jag inget och ingen stressa mig.


Inga kommentarer: