fredag 24 mars 2017

Frederik Stjernfelt: Syv myter om Martin Luther (Gyldendal, Til tiden)


Gyldendals förlag i Köpenhamn inleder i dag en ny serie småböcker i olika ämnen. Serien heter Til tiden och säger därmed vad det handlar om. Den första boken jag vill skriva om är förstås den mycket aktuella om Martin Luther och de myter vi odlat och odlar om honom. Författaren heter Frederik Stjernfelt och honom har jag läst under många år. Han är professor i semiotik, idéhistoria och vetenskapsteori vid Aalborg Universitet, han har vid sidan av sitt medarbetarskap i Weekendavisen också utgivit en rad böcker, den senaste var MEN - ytringsfrihedens historie i Danmark (2016) som han skrev tillsammans med Jacob Mchangama.


Frederik Stjernfelt. Foto: Susanne Mertz
Nå, vilka myter är det nu som synas? Låt mig nämna alla från hans bok Syv myter om Martin Luther. De är enligt Stjernfelt:

1/ Luther införde religions-, yttrande- och tankefrihet.

2/ Luther införde åtskillnaden av stat och kyrka.

3/ Luther bidrog till demokratins framväxt.

4/ Häxprocesserna var katolska, inte lutheranska.

5/ Luthers antisemitism hade inga effekter.

6/ Luthers mörka sidor vara bara uttryck för tiden, sådan den var.

7/ Luthers mörka sidor hade inga effekter.

Till detta kommer ett slutkapitel som handlar om den lutherska gåtan.

Det jag här räknat upp är förstås mina översättningar av kapitlens danska rubriker.

Låt oss helt kort ta varje punkt och se hur författaren resonerar:

1/ Myten vilar på att Luther använde ordet frihet i 1520-skriften Freiheit eines Christenmenschen. Men Luther stod inte för någon trosfrihet. Eftersom han själv ansåg sig ha mottagit den rätta läran direkt från gud, skulle andra inte bara bekämpas med ord, utan "brinna i helvetet" och han skrev bland annat att "vi straffar tjuvar med galgen, rövare med svärdet, kättare med bålet, varför går vi inte så mycket hårdare och med alla vapen lös på dessa förtappelsens mästare, dessa kardinaler och påvar och allt detta pack från det romerska Sodom..."

2/ Detta är den egendomligaste myten av alla säger författaren, eftersom "Luther i Sachsen skapade en helt ny typ av statskyrka, intimt förbunden med furstestaten, under kurfurstens beskydd och med honom som kyrkans överste biskop".

3/ Nej, någon rätt till uppror mot en orättfärdig överhet kunde Luther inte godta. Han avvisade också upphävandet av livegendomen. Hans semantiska trollleri löd: "Det skall inte finnas några livegna eftersom Kristus har gjort oss alla fria." Stjernfelt kommenterar detta med att Luther ser den kristliga friheten "som rent lekamlig". 

4/ På den fjärde punkten understryker Stjernfelt att häxbålen kom till Danmark med lutherdomen. Han utvecklar ett långt resonemang om detta.

5/ Luthers antisemitism var av betydande storlek och inflytande. Den går inte att resonera bort. Författaren ger många exempel på vad den ställde till med. Så här kunde det låta: "När en tjuv stjäl tio gulden blir han hängd, är han landsvägsrövare mister han huvudet. Men en jude som stjäl tio tunnor silver genom sitt åkerbruk, håller man mer kär än Gud själv." Juden, skriver Luther, är "en ärketjuv och landsvägsrövare som borde hänga i galgen sju gånger högre än andra tjuvar."


Martin Luther 1483 - 1546


6/ Försvaret för Luthers antisemitism, kvinnohat och förföljelse av andra trosinriktningar sker utifrån argumentet att tidsandan var sådan. Nej säger författaren, "tidsandan är aldrig överens med sig själv". Det finns i varje tid olika positioner. Och det överraskande säger han, "är att Luther nästan konsekvent, i alla ämnen, står i det mest förföljelseuppmuntrande, intoleranta och auktoritära hörnet i sin samtid."

7/ Det finns ingenting i Luthers skrifter som pekar fram mot demokrati, frihet, rättsstat och modernitet. Detta är bokens avgjort längsta kapitel och det innehåller en mängd historiska exempel på vad för slags inverkan Luthers teologi hade både inom kyrkan och i samhället.

Jag vill här betona att mina försök att sammanfatta naturligtvis är oerhört bristfälliga. Det låter sig inte göras i en liten bloggtext. Jag vill också säga att alla de Luthercitat jag skrivit ut är mina egna översättningar från danskan (och det innebär i sin tur att de kanske inte i alla avseenden stämmer överens med svenska översättningar av Luthers verk). Men jag kan försäkra att detta är en mycket läsvärd bok, både för förståelsen av vår del av Europa, våra rötter, dåtidens villkor och det som sker inför våra ögon just nu. Jag kan varmt rekommendera den till läsning!


 ***

De övriga böckerna som släpps idag är de tre nedan (klicka på omslagen för större storlek):
Inga kommentarer: