torsdag 30 mars 2017

Brexit, dagar och nätter

En plats i Europa, mars 2017. Foto: Astrid Nydahl
Det finns flera sätt att följa det som nu pågår. 

Brexit således. 

Det ena sättet är att läsa svenska ledar- och kultursidor. Av det blir man inte särskilt klok. Kultursidorna publicerar nu texter som för tio år sedan skulle ha refuserats(x). Det skulle i alla fall ha varit min förhoppning. Det andra sättet är att gå till källorna. Se presskonferenser, lyssna till brittiska debatter, läsa dokumenten. Jag säger inte att det är lätt, men det är alldeles nödvändigt.

Det kommer att bli två år som också förutom stora portioner osäkerhet också kommer att bjuda på överraskningar, dramatik och oväntade drag och konsekvenser.Men jag delar Theresa Mays grundläggande argument att landet (de fyra länderna) lämnar EU men förblir Europa troget. Det är inget demagogiskt trix i elfte timmen. I själva verket är det en påminnelse om att geografi och organisation inte är samma sak.

(x) Läs nu bara denna text av Joris Luyendijk i Dagens Nyheter, som bland mycket annat säger "det här är inte längre ett seriöst land."


Inga kommentarer: