måndag 25 januari 2016

Tommy Robinson: Enemy of the State

Tommy Robinson, Köpenhamn 23 januari. Foto: Steen R./ Snaphanen.dk
Den förre EDL-ledaren Tommy Robinson har utgivit en självbiografisk bok där han berättar om sin roll i anti-islamismens olika brittiska grupperingar. Man behöver varken gilla eller ogilla honom för att förstå att boken han skrivit har betydelse för förståelsen av hur folk i England ser på de allt mer förekommande islamistiska nästena i muslimska bostadskvarter och hela stadsdelar. Boken han skrivit heter Enemy of the State. När Robinson hoppade av som ledare för EDL chockade han sina anhängare när han framträdde på en presskonferens tillsammans med två företrädare för muslimska Quilliam Foundation. Hade företrädarna för denna organisation lyckats ”omvända” Robinson? Vad hade skett bakom kulisserna? Flera avsnitt i boken berättar om dessa händelser och britternas - och särskilt då de styrande organens - attityder till invandringsrelaterad brottslighet, såväl som till islam och islamism:
”The problem this country has isn’t just the amount of crime or the depravity of it, but the religious, ethnic and cultural identity of who’s behind so much of it. That common thread in the vast majority of these disturbing cases is what makes the authorities squirm, no matter how much they protest or try to pretend otherwise. Even after Rochdale and Rotherham and Oxford, and now Aylesbury and God-knows how many other instances just waiting to be uncovered, there’s still an institutional unwillingness to confront who is doing this and why. Shutting me up isn’t going to make a damned difference to that painful truth. But it would make Quilliam’s life a little bit easier if I didn’t contribute to the exposing of it.
I told Maajid and Iqbal that I would make a decision by the time I got off licence about what my future was, but that I still didn’t see people facing up to the big issues, not even after the Charlie Hebdo massacre. And that was before the Dewsbury kid Talha Asmal blew himself up in Iraq fighting for ISIS, before a maniac went on the rampage with an AK47 on a Tunisian tourist beach, before Paris. Nothing we’re currently doing seems to be working, does it?”
Robinson förstår att Quilliam Foundation och de två företrädarna Maajid och Iqbal ser ett stort pr-värde i om de så att säga tar honom under sina vingar. Men Robinson är mest upptagen av hur problematiken växer och han förvånas över att massakrerna och andra händelser i Frankrike, Tunisien och andra ställen, liksom de avslöjade stora groomingskandalerna inte i nämnvärd omfattning förändrat britternas attityder.
Och så tar han upp en viktig aspekt. Robinson själv är en arbetarklasskille. Han är lätt att stämpla och tala illa om. Men Douglas Murray som säger samma sak vinner respekt. Orsak? Robinson tvekar inte: Murray talar inte den engelska Robinson gör, han identifieras bums som medelklass och anklagas därför inte för att vara rasist eller högerextrem.
”The only person I see regularly speaking the truth directly to middle England is the social commentator Douglas Murray. I think he’s speaking for the vast majority of people, but he doesn’t get accused of being a racist or a right wing thug like me. Then again, he’s not a working class white lad from Luton, with an accent like mine. It makes a world of difference, it really does. Lads like me march and we’re thugs. Middle class tweedies march and the nation is speaking. I think it might be too late by the time the British people get off their complacent arses. Too busy catching up on the latest Sky Atlantic box set.
Every day mainstream media commentators debate the best way to de-radicalise the would-be murderers coming back from ISIS, while I’m sat knowing that these trained killers are going to come back from Syria with orders to find me! Meanwhile the suits and Guardian sweethearts talk about welcoming them home and ‘curing’ them as if they’d caught the flu. Brilliant. Absolutely brilliant.”
Det finns en stor uppriktighet i det Robinson skriver. Hans bok är mer än 300 sidor tjock. Vill man läsa hela går den förstås att beställa på brittiska Amazon, eller direkt från Robinsons hemsida på nätet.

Uppdatering: här finns nu den intervju som gjordes med Robinson i lördags.


Inga kommentarer: