tisdag 14 juli 2015

Läser ni också rikslikaren varje dag?

Nyponros. Foto: Astrid Nydahl
Nej, man ska inte göra sig lustig och man ska absolut inte förringa de problem som gömmer sig bakom tidningsrubriker. Frågan är: kan jag utifrån det lästa alls bidra med någonting?

Ingen kan säga att förutsättningarna är bättre nu. Det finns ingenting som tyder på att tillvaron på detta blå klot förändrats så att man, oavsett ålder, kön eller nationalitet, kan se att det finns anledning till optimism. Fado-sångerskan Amália Rodrigues ansåg att ordet optimism borde vara förbjudet. Optimismen är i bästa fall ett utslag av självbedrägeri eller bristande kunskaper. Jag läser rikslikaren varje morgon. Om inte annat så läser jag den för att reflektera över det mänskligas omöjligheter. Sedan tar jag mig till en plats långt ut vid havet och konstaterar att dagens datum, 14 juli, har en alldeles särskild klang.Inga kommentarer: