söndag 5 april 2015

Påskdagen 2015, från död till liv eller tvärtom

Foto: Astrid Nydahl
Från död till liv handlar det om i dagens kyrkotexter. Det gångna året har för mig varit det omvända: från liv till död. Jag har ägnat en del av påskhelgen åt att kopiera båda de välfyllda kondoleansböckerna för Tobbe. Den ena låg i Sporthallen och där har både barn och vuxna skrivit - mycket. Jag läser och blir så gripen att det är svårt att tänka rationellt. Den andra låg framme under gravölen efter begravningen. Där har framför allt de närmaste vänner och familjen skrivit. I den finns många vackra texter.

Från liv till död, där finns den kurva som mitt medvetande beskriver. Med åldern ser man också många jämnåriga dö och försvinna. De är många nu. Vi har besökt många begravningar, gråtit över vänner och familjemedlemmar som dött. Men det är Tobbes död och begravning som kommer att vara det viktigaste och mest avgörande under resten av det här året. Hans grav är inte riktigt färdig, vi väntar på den natursten vi beställt åt honom. Inom kort är hans hus bebott igen.

Den 10 oktober 2014 blev avgörandets dag. Hur ska jag kunna skriva från död till liv? Det kan jag inte. I hela mitt vuxna liv har jag drivits av ett rationellt tänkande som inte medger den typen av händelser. Ändå är jag mycket ödmjuk inför troende människor, så länge de inte prackar på mig sin tro eller försöker sälja den som en livsstil till mig. De troende är av samma skrot och korn som andra människor. Men om de verkligen lever som de lär är min respekt störst. Jag har några sådana människor omkring mig, i vänkretsen och i min egen familj.I samtal och diskussioner lär vi av varandra. Med stor försiktighet närmar vi oss allt det som ligger bortom det rationella.


Inga kommentarer: