söndag 18 januari 2015

Historiens ljus - islam för självstudier

Foto: Astrid Nydahl
"En stråle av historiskt ljus tycks komma från 900-talets mörker." (Edward Gibbon: Romerska rikets nedgång och fall, 1788)

Det vi lär av historien ter sig ofta både oklart och övertygande. Oklart i den meningen att vi måste lita till historieböckerna. Övertygande i den meningen att vi gör oss en bild och håller fast vid den.

Sedan några veckor tillbaka skakas Europa av den islamistiska terror som är vardagsmat för hela folk i arabvärlden, Afrika och Asien. Striden mellan shia och sunni är vardagsmat. Dödandet är vardagsmat. Det är också själva kriget.

Islam betyder som bekant underkastelse. De olika strömningarna kräver underkastelse. De territorier eller nationer de styr över kräver av befolkningen underkastelse. Det finns inget utrymme för diskussion om den saken. Så den "stråle av historiskt ljus" vi måste koncentrera oss på är just studier av islams historia.

För var och en av oss är det i högsta grad angeläget att också studera Islamiska statens praxis. Hur når de underkastelsens tillstånd på sitt territorium? Vi vet att de härskar med piskan. Dödsstraffen är uråldriga i sin metodik. Det är hängning, halshuggning, stening och korsfästelse för hela slanten (vilket man t.ex. kan se exempel på här). Ny metod är att helt enkelt kasta ner den dömde från ett högt hus. Resultatet är detsamma: döden.

För att ännu bättre förstå bör man förstås läsa Koranen. Det finns oändligt många förslag på läsningar. Och det finns enskilda suror som är viktigare att känna till än andra. Inte minst bör man se till att ha den senaste tolkningen, nämligen Mohammed Knut Bernströms (med titeln Koranens budskap. Att den inte kallas "översättning" beror på att man inom islam anser att bara originalet är giltigt). Den finns på nätet, gratis att läsa.

Historieböckerna i kombination med de "heliga böcker" som respektive religiös tradition hänvisar till kan i bästa fall leda till fördjupade kunskaper och en verklig kunskap om vad som nu sker. Inte minst kan det samtida skeendet belysa varför islam är den ideologisk-teologiska basen för politisk islam, det vill säga islamismen. Ett alldeles aktuellt exempel från Niger kan man lära av:
"Omkring 100 hjälmförsedda kravallpoliser står framför Niameys katedral för att skydda den mot en stenkastande folkmassa, rapporterar nyhetsbyrån AFP:s korrespondent. Tidigare på dagen använde polis tårgas mot demonstranter; då hade minst 1.000 protesterande samlats vid stora moskén i Niamey. På fredagen krävdes fyra liv i Niger, när tre kyrkor och ett franskt kulturcenter stacks i brand. Flera andra länder skakades också av våldsamma protester."
Och från Pakistan låter det ungefär likadant. Inte ens Gaza är ett undantag.


1 kommentar:

Björn Nilsson sa...

Funderade lite på siffror. "Minst tusen protesterande" på hur många då? Från wiki angående Niamey: By some estimates the population had reached 800,000 in 2000. In 2011, government press estimated the total urban population at over 1.5 million. Med andra ord så vet man inte hur mycket folk det finns i stan, men oavsett detta är det en obetydlig promillegrupp som är ute och bär sig illa åt. Problemet är inte jättelika folkmassor som är ute (eftersom de i allmänhet inte har en aning om några 'karikatyrer' misstänker jag). Problemet är att lokala religiösa ledare kan få ett mindre antal anhängare att springa ut på gatan och larma på ett sätt som gör sig på bild.