fredag 18 juli 2014

Du skall inga andra gudar...


Närmast jämförbar med Gud fanns han överallt i Albanien under Enver Hoxha. Stalin var allas far, bror, kamrat, överhuvud och gudom. Just den här bysten fotograferade jag på Stalinboulevarden, Tiranas största genomfartsgata (som nu heter Dëshmorët e Kombit Boulevard, Nationens martyrers boulevard och börjar vid Skanderbeg-torget). På 1970-talet sade man om Stalin att det enda fel han begick var att dö. Trots alliansen med Kina - då de flesta marxist-leninistiska partier höll Mao för att vara mänsklighetens största ljus - insisterade de albanska kommunisterna under Enver Hoxha på att låta Gud heta Stalin.

Det finns en fråga som överskuggar alla andra: hur många albaner torterades, förföljdes och dödades i hans namn? Inte ens albanerna vet.

1 kommentar:

Anonym sa...

I samtal med en jurist. Jo, visst hade han läst Gulag arkipelagen, men han stukande efter hundra sidor. Jag sade ingenting. Innebörden var att han läst 100 sid av del 1-fängelseindistrin. Han var omedveten om de andra delarna. Och så är det nog för många. Gulag-arkipelagen skrevs i 7 delar om sammanlagt 1.829 sidor. Att en jurist läser 100 sidor och tror sig i stort gått grepp om hela verket på nära. 2000 sidor är symptomatiskt.

Vi får inte glömma vare sig Kertesz, Levi eller Solsjenitsyn.

W@W gav såvitt jag vet ej ut Gulagarkipelagen i inbundet skick för del 5,6,7-straffarbetet, förvisningen och efter Stalin. På568 sidor. Denna historiska bok kanske endast gav ut i pocket där limmet ej håller ihop. Det är väl så vi hedrar våra oumbärliga verk i detta land/Göran