lördag 22 mars 2014

Anders Johansson: Ett år i Småland (Ängö bok och bild)

När Anders Johansson kommer med en ny bok vet man alltid att ett förnämligt bildmaterial väntar. Bilden ovan utgör omslagsbild på den helt färska, tjocka och inbjudande boken Ett år i Småland.

Också i denna bok inväntar Johansson de rätta ögonblicken för sina studier av skogens växter och varelser. De bilder ur boken jag visar här är förstklassiga exempel på det. Enskildheter liksom större miljöer blir alltid porträtterade med poetens blick.


Det finns i den här boken ett mycket omfattande textmaterial, som bygger både på naturiakttagelserna och på samtal med skogsbygdens människor. Om den vita näckrosen skriver han:
"Den är en avglans av solen och ett svar på en fråga som ställts från himlen till det mörkaste djupet."
"Allt är förlorat, allt är återfunnet..." skriver Anders Johansson i en av sina skogsbetraktelser. Och så tillägger han:
"Friden är momentan, på lång sikt är det som sker ett drama eller kanske snarare ett skoningslöst utnyttjande och en på förhand avgjord kamp."
I sin skogsdagbok skriver Johansson:
"Så vackra de är, alla mossbelupna stenar och lavaklädda grenar! Den friska grönskan hos en gran kan göra mig nästan lycklig där den står och rör sina skimrande barr."
Det är ett privilegium att få följa med Anders Johansson på tur i det småländska landskapet - det är ömsom mystiskt i de skuggade granskogarna, ömsom skimrande ljust som under björkarna. Ett år i Småland rymmer hela den palett som landskapet är målat i.
"Den som träder in i en skog ska finna att något hålls tillbaka. Men där finns en berättelse för den som vill höra den."

Inga kommentarer: