söndag 2 mars 2014

Oleg Dorman: Ordagrant (Ersatz, översättning av Hans Björkegren)

Det finns böcker som blir liggande lite länge. Men de tittar liksom på en, uppfordrande, för att man ska förstå att de ska läsas. Så var det med Oleg Dormans bok, som ju enligt underrubriken är ”Lilianna Lunginas liv som hon själv berättade det i en film av Oleg Dorman". Nu har jag äntligen läst den, och det ångrar jag verkligen inte. Här har vi sovjetisk historia utifrån en fri andes perspektiv! Det är en kuslig, gripande och bitvis mycket tragisk berättelse som Astrid Lindgrens ryska översättare Lungina (1920-1998) ger oss. Den handlar om fattigdom, elände och förtryck, men också om hur man bevarar sin mänskliga värdighet i situationer då rädsla och misstänksamhet hotar att ta över hela medvetandet.

Lungina var nu inte en ordinär sovjetmedborgare. Hon hade en uppväxt i Tyskland, Frankrike och Palestina bakom sig och kunde, både utifrån språkliga kunskaper och en annorlunda mentalitet, se på det sovjetiska samhället med något andra ögon. Hennes berättelser om Stalintiden är påminnelser om vad som sker med människorna i ett samhälle där angiveriet har gjorts till högsta princip. Jag blev särskilt fascinerad av allt hon berättar om de stora, världsbekanta, intellektuella som kom och gick i hennes liv. Man möter såväl Solsjenitsyn som Andrej Sinjavskij, Julij Daniel och Andrej Sacharov. Hon berättar om Marina Tsvetajevas betydelse och maktens förnedring av henne.

Det finns mycket att säga om den här boken, den är rik både i sitt tidsperspektiv och i sin detaljrikedom Men jag vill inte närmare gå in på bokens förlopp, eftersom det vore att på förhand röja hur en dokumentär kan vara uppbyggd, med sin närvaro i nuet och i sin livslånga förståelse av hur ett enskilt människoliv kunde gestalta sig i både vardagens familjeliv och i ett yrkesliv som bara alltför ofta saboterades av censur och andra myndighetsingripanden. Men jag vill gärna understryka att Lunginas berättelse är så stark att jag känner mig privilegierad som fått läsa den. Mitt i den större kretsen av dissidenter träder där fram en människa av kött och blod, lika rädd som andra men fast besluten att hävda grundläggande värden och mänsklig överlevnadsinstinkt. Ordagrant är ytterligare en sådan viktig titel ur den ryska litteraturskatten som förlaget Ersatz gör tillgänglig för en svensk läsekrets.Inga kommentarer: