fredag 20 december 2013

Fredagstankar

Foto: Astrid Nydahl
Jag läser mig ut i en värld jag önskar att jag inte kände. Jag städar mig in i den kommande julhelgen. Pendelrörelsen mellan världen och jaget finns där varje dag. Idag fick jag ett presentkort på Systembolaget av en kär vän, med hälsningen "Räcker till en dunk fotogen". Och den avgående ärkebiskopen skickar ut sin julhälsning, en bok om islam. Den tillträdande kommer säkert att leva upp till sitt valspråk Allahu akbar. Själv drar jag mig inte bara undan den svenska kyrkan utan också varje antydan om religiös institution. Jag försöker istället lära mig något helt litet av det som de stora mystikerna i alla tider tillämpat. Ut i öknen eller upp på berget. När det nya året kommer får jag också nya knän och skall väl i alla fall orka klättra upp på Brösarps backar, för utsikt mot havet och evigheten. Idag blir mitt äldsta barnbarn sexton år. Också det ett kvitto på att tesen om evigheten äger sin riktighet.


4 kommentarer:

Icke troende ateist sa...

Jag är inte bibelsprängd, och det finns säkert ställen, som stödjer påståendet, att Gud är större än allt, vilket han naturligvis är, för dem som tro på Honom
Men eftersom Antje Jackelén hänvisar till 1 Joh 3:19-20, så står där ”bara”:
så kunna vi inför honom övertyga vårt hjärta därom, att om vårt hjärta fördömer oss, så är Gud större än vårt hjärta och vet allt
Till våra politiker – särskilt – vill jag ägna vers 18:
låtom oss älska icke med ord eller med tungan utan i gärning och i sanning
/B-E

Björn Nilsson sa...

Ärkebiskop electas valspråk är alltså 'Gud är större'. Vi kör in det i sökfunktionen på Bibeln.se och kan snart plocka fram två citat ur Gamla och ett ur Nya testamentet:

Job 33:12
Nej, där har du inte rätt!
Jag säger dig: Gud är större än människor.

Job 36:26
Ja, Gud är större än vi kan förstå,
hans år kan ingen räkna.

1 Joh 3:19/20
Då förstår vi att vi är sanningens barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt.

Några slutsatser? - Exempelvis att den här satsen är hundratals år äldre än Koranen även i sin nytestamentiga version. Det intressanta är (givetvis???) inte att det råkar förekomma bland islamister (och avhånas som att de ropar 'Allan's snackbar'), utan att det använt på ett visst sätt kan ta kål på alla faktabaserade diskussioner om religiösa spörsmål. För om 'gud är större' än allt vi kan tänka oss, hur kan gud och dennes göranden och låtanden överhuvud taget diskuteras?

Anonym sa...

Ja Thomas, Du har nio skäl av tio att dra Dig ur Svenska kyrkan - det vet ju jag bättre än många andra. Men Du har ett skäl att stå kvar i den mer eller mindre väl sammanhållna eller organiserade kristendomen - traditionen. Vem skall föra den tradition vidare som lär oss att dra oss undan till öknar eller upp på berg? Har vi inte en plikt? Samtidigt ett stort tack för vad Du publicerat under detta år och många hälsningar från oss ute på heden mellan Landön och Tosteberga

Anonym sa...

Det sprids nu i Kyrkans Tidning och på diverse sociala medier att Kyrkokansliet skickat ut en bok om islam som julhälsning till Kyrkomötets ledamöter. Det som inte bara antyds är: Så lågt har kyrkan sjunkit nu. Vid kristendomens största högtid gör man reklam för islam.
Om man kollar fakta är det så här:
Boken Möten med islam togs fram på uppdrag av kyrkomötet för ett antal år sedan, därför att man ansåg att kyrkans folk behövde kunskap om islam, den efter kristendomen största religionen i Sverige. Boken blev mycket efterfrågad och fick tryckas i ny upplaga.
När nu ett nytt kyrkomöte valts, tyckte man på kyrkokansliet att det var lämpligt att skicka ut boken (som alltså tagits fram på KM:s uppdrag) till ledamöterna. Eftersom boken skickades i december avslutade handläggaren sitt följebrev med "God jul och gott nytt år".