måndag 6 februari 2012

Inre frihet i Porto.

Nu har också min bok Inre frihet varit på cafébesök i Portugal. På Café Progresso i Porto. Med Anna, som tog bilden. Man är berest, i alla fall i tryckt form. Inre frihet finns för övrigt med i vinterrean, som pågår hela denna vecka också.