fredag 3 februari 2012

Dikt till minnet av Wisława Szymborska


Kaj Svensson
Samma dag

(På kvällen 2/2 – 12, efter budet om
Wisława Szymborskas död)


Vem vet var allt kom ifrån –
Denna Edith Piaf i poesin –
Detta kunskapens syrligt
Sneda leende
Dolt bakom en ridå
Av cigarettrök –
Så länge hon askade
På golvet, fimpade
På fönsterblecket
Och försökte bestämma
Tornseglarnas antal … –
Hon hällde visdom
Efter visdom över världen
Från sin borg i Kraków …
Jag tror hon stilla
Somnade in
Men att hon skall hastigt vakna
Halvvägs framme
Och fundera på (och säkert
skriva en dikt om)
huruvida det är värre
eller bättre
än att ses igen
Men skall dikten
Frågar jag, avslutas
Med ett kolon, frågetecken
Eller en punkt
Ett tankstreck

*

Mer att läsa här.
Och här.


Inga kommentarer: