tisdag 23 augusti 2011

Vad har globaliserats? I ljuset av Libyenkriget läser jag Bauman.

Det finns mycket man skulle vilja sätta fingret på medan det libyska krigsskådespelet pågår. Våra medier talar om demokrati och frihet. De sänder ut varje falskt meddelande som vore det sant. Av Kaddafis söner sades igår tre vara gripna. I natt talade dock krigarsonen själv - en av de tre som sades vara gripna - med den internationella pressen. Tills vi vet mer tänker jag tiga. Å andra sidan har jag skrivit mycket här i bloggen om landet och Kaddafi.

Men jag vill gärna rekommendera läsning ur Dagens Nyheter, där Maciej Zaremba samtalar med Zygmunt Bauman. En skarpare blick på moderniteten och "demokratin" får man leta efter. Hela samtalet finns här. Men låt mig bjuda på ett smakprov:

"Skilsmässan mellan politiken och makten är orsaken till allt ont i världen.

– Vad har globaliserats? Finansmarknaden, handeln, smugglingen av människor, knark och vapen samt terrorismen. Alla har det gemensamt att de ignorerar gränser och lokala lagar. Men de politiska verktyg med vars hjälp de kunde stävjas finns inte. Vi har inga politiska instrument i global skala. Inga som helst."