tisdag 9 augusti 2011

Gunnar D Hansson: Var slutar texten? (Autor)

I Litterär gestaltnings skriftserie kommer som nummer tio nu poeten Gunnar D Hansson med en fascinerande samling essäer, brev och dikter som kretsar kring frågan ”var slutar texten?”

Skriftserien utges av den ideella föreningen Autor i samarbete med Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet. Skrifterna är ändå genomgående av intresse för varje människa som sysslar med eller intresserar sig för litteratur och hur den föds, skapas och analyseras.

Hanssons texter är av det ovanliga slaget. De korsar genregränser lika elegant som en flodhäst korsar vattnet, med tyngd och samtidig lätthet. En essäistisk text innehåller här poesi och brev, fiktiva eller äkta. I förlängningen föds också frågor kring poetikens nödvändighet.

Bokens personregister gör det lätt att navigera både bland gammalt och nytt. Det faktum att Vilhelm Ekelund där förekommer med sådana som Aristoteles och Michel de Montaigne gör att man snabbt förstår bokens stora spännvidd, både i tid och rum.

Inga kommentarer: