fredag 12 augusti 2011

De defekta konsumenternas upplopp.

"Det här är inte de hungrigas upplopp. Det är de defekta och diskvalificerade konsumenternas upplopp" säger Zygmunt Bauman idag.

"Från vaggan till graven är vi tränade och drillade att behandla butiker som apotek fyllda med mediciner som kan bota eller åtminstone lindra alla livets och vårt gemensamma livs sjukdomar och plågor. Butiker och shopping erhåller på så vis en fullt och sant eskatologisk dimension. Stormarknaderna, som George Ritzer som bekant uttryckte det, är våra tempel; och så kan jag tillägga att inköpslistorna är våra bönböcker, medan promenaderna i galleriorna blir våra pilgrimsfärder."

Läs hela hans artikel här.

1 kommentar:

Magnus sa...

"Jag är bara en hemlös pilgrim på driven i en galleria" som Ulf Lundell uttrycker sig i sången "Hatschepsuts tempel"