måndag 15 augusti 2011

Litteraturen på nytt.

När man uppnår överdosen av det mediala flödet måste man gå tillbaka till litteraturen. Inte till "höstens böcker" eller något sådant utan till den verkliga litteraturen. Idag börjar jag på nytt med Gottfried Benns Dikter & Breviarium (Norstedts förlag 1995) ett urval gjort och översatt av Peter Handberg. Och jag går direkt till den andra avdelningen, Breviarium. Några smakbitar som kan motivera det:

"Konst är en angelägenhet för femtio personer, av dessa är trettio inte normala. Det som stora förlag förlägger är inte konst utan arbeten av folk som gör litterär rättvisa åt sin medelmåttighet."

"Blott den som i varje ögonblick ser klorna, hackorna och de rostiga spikarna, med vilka livet sliter oss i stycken, har tagit detta liv till sig och står det nära och kan leva."

"Konst blir inte djupare om den bekräftas av historien, idéerna inte renare om de sammanfaller med verkligheten."

"Massan går under i detonationer; en hertigsläkt lever vidare som namnet på en sås..."

"Ju äldre jag blir desto gåtfullare tycks det mig vad människan egentligen är som ett rent zoologiskt fenomen. Hon är inte något djur, men det hon är, är något så kusligt och bakslugt att jag under en hel dag ofta inte kan se in i ett ansikte."

Foto: A. Nydahl