tisdag 3 oktober 2017

Totalförbud mot Nordiska motståndsrörelsen? Jämförelse med National Action och andra...

Oktober är här! Foto: Astrid Nydahl
"Här resoneras det överhuvud inte längre, här bara marscheras. Bataljonen på marsch har alla rättigheter..." (Ivar Harrie 1936 om den hitleristiska nationalsocialismen)

Nej, jag är inte så dum i huvudet att jag på allvar tror att man kan förbjuda åsikter. Det har jag aldrig trott. Därför är jag också något av det som så nedlåtande kallas "yttrandefrihets-fundamentalist". Jag förespråkar alltid största möjliga tolerans och acceptans av människors uttryck av tankar, idéer och åsikter. Poängen, (måste jag säga det igen?), är ju att verkligt försvar av yttrandefriheten innebär att jag försvarar motbjudande människors rätt att framföra det motbjudande. Så långt är allt för mig glasklart. I deras ögon är jag den motbjudande.

I söndags upprepade jag därför ett gammalt påstående här i bloggen, bland annat i detta lilla fragment: ”Eftersom jag själv hävdar tanke-, yttrande-, åsikts- och tryckfrihetens principer (med uppvigling till och användande av våld som undantag)…” etc.

Jag har funderat mycket på detta nu. Är jag fortfarande av den meningen att Nordiska Motståndsrörelsen bör få demonstrationstillstånd mot att polisen ytterst avgör  platsen? Nej, det är jag inte längre. Det har ingenting med åsikter att göra. Rakt tvärtom står vi inför människor som vill fysiskt misshandla och ytterst döda oss.

Frågan har malt i mig, inte minst sedan man i Storbritannien har förbjudit ytterligare två organisationer efter att ha tagit landets terrorlagstiftning till hjälp. Skulle inte just "uppvigling till och användande av våld" väga väldigt tungt i denna diskussion? Det tycks förhålla sig så utanför Sverige.

Ur The Telegraph, 5 SEPTEMBER 2017

National Action became first extreme right-wing group to be banned under terrorism laws in December 2016.
The proscription meant that being a member of or inviting support for the organisation is a criminal offence carrying a sentence of up to ten years' imprisonment.  An entry for National Action in the official list of proscribed groups says it is a "racist neo-Nazi group" that was established in 2013 and has branches across the UK which "conduct provocative street demonstrations and stunts aimed at intimidating local communities". Announcing the move to ban National Action, Home Secretary Amber Rudd described the group as a"racist, anti-Semitic and homophobic organisation". 
She said: 
"As Home Secretary, I am clear that the safety and security of our families, communities and country comes first."So today I am taking action to proscribe the neo-Nazi group National Action."This will mean that being a member of, or inviting support for, this organisation will be a criminal offence."National Action is a racist, anti-Semitic and homophobic organisation which stirs up hatred, glorifies violence and promotes a vile ideology, and I will not stand for it."It has absolutely no place in a Britain that works for everyone."

*

Ur The Guardian 28 september 2017:

The home secretary has extended her ban on the neo-Nazi group National Action to two further alias organisations under which it has continued to operate.A parliamentary order proscribing Scottish Dawn and NS131 – also known as National Socialist Anti-Capitalist Action – will come into effect from Friday, making it a criminal offence to belong to or invite support for either group. Conviction will carry a prison sentence of up to 10 years.National Action, described by the Home Office as a neo-Nazi group, was banned last December following an assessment that it was “concerned in terrorism”.
Scottish Dawn är uppenbarligen en identitär organisation, det räcker att läsa deras hemsida för att förstå det. När den nu förbjudits av de brittiska myndigheterna är det möjligt att det öppnar för liknande förbud i andra europeiska länder. Identitärerna är starka framför allt i Frankrike, de har sitt ursprung där, men finns också aktiva i till exempel Österrike.

Då måste vi återvända till NMR. Varför skulle man inte kunna förbjuda organisationen med hänvisning till terrorhot? Flera politiker, bland andra Jimmie Åkesson, har varit inne på den linjen (se här om den saken). Efter deras beteende i Göteborg frågar jag mig om det inte skulle räcka med att förbjuda all deras verksamhet på gator och torg med hänvisning till att de utgör ett hot mot civilsamhället, mot vanligt hyfs och ordning i offentliga miljöer, och mot enskilda individer utanför den egna kretsen. Ett totalförbud kan man överväga utifrån det självklart men tydligen ändå så svårbegripliga faktum att deras existens, redan den, är en förbrytelse, då de för vidare arvet från den tyska nationalsocialismen som begick så ohyggliga brott att de inte ens behöver exemplifieras här och nu.

”Ja, men AFA då…” – jag hör redan argumentet och jag delar uppfattningen att denna krets, med organisationsnamn eller ej, utgör samma fara. Det som är extremt och väldigt typiskt för Sverige är att de här i hög grad representerar den offentliga ideologin i landet. De representerar den rådande ordningen, alldeles oavsett vad de själv säger.

Låt mig avslutningsvis citera två av NMR:s programpunkter. De är nog så talande för den som undrar hur det står till med arvet från Hitler gentemot det judiska folket:

”Nordiska motståndsrörelsen vill: Med alla tillgängliga medel (...) verka för att återta makten från den globala sionistiska elit som ekonomiskt och rent militärt ockuperar större delen av vår värld (...) Att vår massmedia ska ägas av medborgare i det nya Norden. Utländsk såväl som inhemsk media som agerar folkfientligt ska kunna förbjudas."

Räcker detta för ett förbud? Det borde göra det, men är naturligtvis inte användbart eftersom vi idag har en rörelse – den islamistiska – som är så oerhört mycket större än den nazistiska, och som åtnjuter hela den vänsterliberala politiska klassens respekt. Dilemmat är uppenbart och kan förklara varför man överlåter hela saken till lokala polismyndigheter.