fredag 27 oktober 2017

Hyrd personlighet är lösningen

Foto: Astrid Nydahl

Det finns en form av lagbrott som sällan diskuteras. Man skulle kunna kalla detta brott för  ”hyrd personlighet”.  Jag är den jag är, men inför andra är jag en annan. Jag hyr någon annans person.

Varför gör jag det? Just för att detta verkliga ”Jag” inte har någon rätt att bosätta sig och leva i vårt land.

Ingen är illegal. Så heter det. Man hur skulle världens nationalstater fungera om var och en av oss kunde bosätta sig och leva precis var som  helst och därtill uppnå juridisk status som PUT eller medborgare? Det skulle inte fungera.

”Många papperslösa hyr personnummer och bankkonto av personer som har uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige. Det innebär att en person står på anställningskontraktet men att det är en annan som utför själva jobbet.”


Det är vad jag läser och det är vad jag förstår av de verkliga omständigheterna. Vad innebär det?


Inga kommentarer: