måndag 16 oktober 2017

Anders Björnsson om en trakt och en man

Olseröd en mörk marsdag. Foto: TN med telefonen

FITT-NISSE

I Olseröd är man nästan inte på Österlen. Man är nära vattnet. Jag minns krönet, innan man svänger österut. Du kommer söderifrån. Du dras mot kusten. Från Olseröd kom doktor Nils August Nilsson. Född 1860, samma år som min farfars far, cirka åtta mil norröver. Nilssons fader var folkskollärare. Som ung läkare kom NAN till Örebro. Tog sig an fattiga fabriksarbeterskor som sökte abort, vilket var förbjudet. Han kallades Fitt-Nisse, hatade Hitler och ville att enbart dugliga individer skulle födas. Varje gång vid krönet tänker jag på honom.

För Thomas Nydahl, Kristianstad.

Inga kommentarer: