söndag 27 april 2014

Vasco Graça Moura har avlidit

Vasco Graça Moura, Portugals störste samtida poet har avlidit i cancer. Jag fick dödsbudet för mindre än en kvart sedan av en portugisisk bekant.

Den senaste boken på svenska är en antologi utgiven av hans förläggare och översättare Marianne Sandels. Då skrev jag:
"Vasco Graça Moura är jag väl bekant med och har rentav publicerat i svensk översättning. Jag utgav hans roman En mörk tid i Lissabon. Gåtan Zulmira i svensk översättning av Örjan Sjögren 2007. Men det är som poet han är allra bäst, vilket så tydligt framgår av hans dikter i denna nya antologi: i morse i foz, där jag är född, slog det blygrå havet/ rytande mot piren, angrep rasande gilreuklippan/ och var en skummande vulkan som fläktes upp mot skären heter det i dikten det säkra stället.
Antologin heter Vintergatan asfalteras i vitt. Du hittar hans övriga böcker genom google. Har du inte läst honom tidigare väntar ett storslaget författarskap. Vascos gärning är omfattande: som politiker satt han i EU-parlamentet, han har haft en rad viktiga poster och tjänster i hemlandet och när han senast blev chef för Belém Cultural Centre vägrade han lyda de nya språkdekreten, och kommer säkert mest att kommas ihåg för att han stod upp för det portugisiska språket i alla dess olika uttrycksformer - till glädje inte minst för brasilianarna som värnat och värnar sitt. Jag kommer att minnas Vasco som den milde man han var när Per Helge och jag träffade honom i Lissabon på 1980-talet, och för hans generositet på det rent privata planet - och som en poet jag läst alltsedan jag såg de första svenska översättningarna.


Inga kommentarer: