torsdag 3 april 2014

Mellan urberget och pappret


När jag sakta och försiktigt rör mig i naturen har jag numera aldrig papper och penna med mig. Jag vill vara helt ostörd av det jag annars sysslar med dagligen. Jag ser ner i marken eller ut över havet. Ostörd, full av tankar, oro och grubblerier, fram till den punkt i närvaron då allt förflyktigas och blir ett enda, stort och tomt nu. I detta nu försöker jag finna mig tillrätta. Jag ser ner i marken eller ut över havet.


Men ibland händer det att jag ser upp åt andra hållet. Det jag då ser är Nymölla Pappersbruk. Där inne tillverkas det papper jag skriver på. Bilden är visserligen tagen med kraftigt objektiv, men den är ändå sann. Inte ens därute i vattenbrynet blir jag fri från den civilisatoriska maskinen, den påminner om sin existens och om sin nödvändighet.

Bilderna är förstås tagna av Astrid Nydahl