tisdag 15 april 2014

Antonio Gramscis fängelsebrev


Foto 13 april 2014: Astrid Nydahl


Läser nu Antonio Gramscis fängelsebrev i Ekerwalds översättning. 

Funderar på två saker:

Hur är det möjligt att finna denna rika livsvisdom i så unga år, trots fattigdom, elände och svår sjukdom? 

Den andra funderingen blir mycket konkret: jag befinner mig i ett torrt och varmt rum, jag har hela och rena kläder på mig, jag har all den medicin jag behöver för mina sjukdomar. Gramsci levde de sista elva åren av sitt korta liv i en kall och fuktig fängelsecell plågad av sjukdomarna. 

Men det tillstånd som gavs honom att skriva och läsa tycks ha avgjort saken.

Nå: skulle skrivandet och läsandet ha räckt? Det är möjligt, men jag har svårt att föreställa mig det.