tisdag 15 april 2014

Antonio Gramscis fängelsebrev


Foto 13 april 2014: Astrid Nydahl


Läser nu Antonio Gramscis fängelsebrev i Ekerwalds översättning. 

Funderar på två saker:

Hur är det möjligt att finna denna rika livsvisdom i så unga år, trots fattigdom, elände och svår sjukdom? 

Den andra funderingen blir mycket konkret: jag befinner mig i ett torrt och varmt rum, jag har hela och rena kläder på mig, jag har all den medicin jag behöver för mina sjukdomar. Gramsci levde de sista elva åren av sitt korta liv i en kall och fuktig fängelsecell plågad av sjukdomarna. 

Men det tillstånd som gavs honom att skriva och läsa tycks ha avgjort saken.

Nå: skulle skrivandet och läsandet ha räckt? Det är möjligt, men jag har svårt att föreställa mig det.


3 kommentarer:

Anonym sa...

En liten fråga? Är det Havängsdösen på öppningsbilden?
Rune

Inre exil sa...

Ja Rune, det är det (och Länsstyrelsen börjar sin info-sida med dessa ord:

Under en kraftig höststorm i början av 1800-talet blåste sanden bort och avslöjade vad som dolts under den - Havängsdösen, en ca 5000 år gammal grav. Arkeologen Hans Hildebrand skriver år 1869 i ”Antiqvariska undersökningar i Skåne. En reseberättelse” följande: ”För omkring tjugo år sedan bortsopades från sjelfa strandbädden en massa sand och på den å nyo i dagen komna marken fann man med förvåning en graf från stenåldern… Grafkammaren är ännu öppen åt hafssidan och är delvis fylld med sand…”

Anonym sa...

Jag var och hälsade på denna Havängsdöse i somras. Den är något avlång och ligger utsträckt i nord-sydlig riktning.
Det väckte lite uppmärksamhet när jag kollade den med mina vinkelpekare (En sorts slagruteredskap). Jag kunde konstatera att dösen ligger mitt på en linje som jag detekterade med mina pekare och som löper i nordsydlig riktning. Tyvärr hade jag ingen kompass med så att jag kunde få det exakta gradtalet. Vart denna linje tar iväg i söder och norr kunde vara en uppgift för någon lokal slagrutegängare.
Rune